Dörr

Originaldörren i lägenheterna är av säkerhetsklass 3.

Om du tänkt byta din lägenhetsdörr av någon anledning (dörren är lägenhetsinnehavarens ansvar), så tänk på att utseendet på dörrens utsida bestäms av föreningen genom stadgarna. Detta för att stilen i våra trapphus ska vara enhetligt.

För att underlätta för alla boende så har styrelsen nu valt att även tillåta en dörr från Daloc utöver en motsvarande originaldörr från Swedoor. Styrelsen har därför också förhandlat fram ett erbjudande på Dalocdörrar genom deras installationsbolag Secor. Erbjudandet gäller på två olika dörrar (i säkerhetsklasserna RC3 och RC4) med eventuella tillval allt till fasta priser som gäller ända fram till slutet av 2022.

Är du intresserad så kontakta styrelsen för mer information.

Nycklar

Till varje lägenhet hör tre lägenhetsnycklar, en hushållsnyckel och två tvättbokningsnycklar. Om du behöver extranycklar ladda ner denna blankett. Blanketten ska fyllas i, skrivas under och lämnas i Styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4. Nycklar kan bara beställas genom styrelsen och det är Automatic Alarm på Hammarby Allé som är vår leverantör. För prisuppgifter kontakta Automatic Alarm.

Lägenhetsnyckel används till entrédörr och sopnedkast. För lägenheter på marknivå används den även till fönster. Lägenheternas ursprungsnycklar är del i ett låssystem som är skyddat så det inte går att få nyckelkopior utan godkännande från Bostadsrättsföreningen. Det finns ingen huvudnyckel till lägenheterna. Du som boende ansvarar själv för lägenhetens lås och nycklar. Här är en instruktion till Entredörrlåset: Entrédörrlås instruktion.pdf

Passersystem

För att ta sig in i fastigheten, cykelrum, tvättstuga, återvinningsrum och förrådsrum behöver man passerkort. Passerkortet är även kopplat till din postbox/brevlåda och används för att öppna den.

Passerkortet kan fås i olika form (kort, nyckelbricka och armband). Hantering av passerbrickor sköts av Westmere. För att beställa ytterligare passerkort kontakta via email access-sjostaden1@westmere.se och ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer samt hur många brickor/kort ni vill beställa.

Om du tappat bort ett passerkort kontakta även då via email till access-sjostaden1@westmere.se

Porttelefon

Porttelefonen är kopplad till en telefonväxel som är installerad i fastigheten och du kan koppla hem/mobilnummer till porttelefonen. När ett samtal kommer från porten och du vill fjärr-öppna så ska du trycka 55* (stjärna). För att registrera ert telefonnummer i systemet kontakta via email access-sjostaden1@westmere.se och ange namn, telefonnummer, trappuppgång och att det gäller porttelefon.

För att förhindra busringningar är porttelefonerna avstängda mellan kl 22.00 och 07.00.