Garage

I kvarteret finns två garage med sammanlagt 98 platser. Garageplats ingår inte i bostadsrättsföreningen utan förvaltas i en samfällighet tillsammans med bostadsrättsföreningen Sjöstaden 2 och HSB-föreningen Sickla Kanal.

Ansökan om garageplats

För att ställa dig i kö till garageplats skickar du ett mail till styrelsen. Platser fördelas i turordning och endast en plats per hushåll. MC-plats kostar 300 kr/mån, bilplats utan el 1 200 kr/mån, bilplats med laddstolpe 1 450 kr/mån. 

2019-06-10 var kötiden till garageplats 3-6 månader.

Uppsägning av garageplats

För att säga upp din garageplats skickar du ett mail till styrelsen och det är 3 månaders uppsägningstid som gäller. Uppsägning av garageplats sker inte per automatik när man säljer sin lägenhet. Radiosändare ska återlämnas i styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4 senast på avflyttningsdagen.