I kvarteret finns två garage med sammanlagt 98 platser. Garageplats ingår inte i bostadsrättsföreningen utan förvaltas i en samfällighet tillsammans med bostadsrättsföreningen Sjöstaden 2 och HSB-föreningen Sickla Kanal.

Ansökan om garageplats

För att ställa dig i kö till garageplats kontaktar du Castor på mejladress marie.hamberg@castor.se Platser fördelas i turordning och endast en plats per hushåll.

Priser

  • MC-plats 300 kr/mån (föreningen har 6 sådana platser)
  • Bilplats utan el 1 200 kr/mån
  • Bilplats med laddstolpe 1 275 kr/mån i fast avgift + rörlig del för förbrukad el (individuell mätning/debitering per förbrukad kWh. Det pris föreningen betalar per kWh + moms)

Uppsägning av garageplats

För att säga upp din garageplats kontaktar du Castor på mejladress marie.hamberg@castor.se Det är 3 månaders uppsägningstid som gäller. Uppsägning av garageplats sker inte per automatik när man säljer sin lägenhet. Radiosändare ska återlämnas i nyckelinkastet på våning 3, Lugnets Allé 23 senast på avflyttningsdagen.