Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltare heter Castor. De hanterar debitering av avgifter för boende såväl som hyresgäster, garage och förråd. Castor hanterar även kö till garage och förråd.

Kontakt Castor

Telefon: 060-12 80 00
Frågor om avier med mera mejlas till:
avi@castor.se

Brf Sjöstadens fakturaadress

Brf Sjöstaden 1
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

Digitala fakturor (pdf) mejlas till:
levfakt@castor.se

Fastighetsskötsel

Föreningens fastighetsförvaltare heter Fastighetsägarna Service och de ansvarar bland annat för vår fastighetsskötsel.

Felanmälan fastighet

Felanmälan görs till Fastighetsägarnas kundservice via följande kanaler:

Jour skall endast användas vid akut situation tex vid elavbrott, vattenläckage eller annat som inte kan vänta med att åtgärdas till nästkommande vardag.

Fel i lägenhet

För fel i lägenhet kan man använda sig av Fastighetsägarna eller annan entreprenör.

Förvaltning

Fastighetsägarna är även föreningens tekniska förvaltare och bistår styrelsen i arbetet med upphandlingar, underhållsplan, avtalsskrivning med leverantörer med mera. De hanterar också vattenskador, utför överlåtelsesyn och har hand om lägenhetsrenoveringar.

Kontaktperson Fastighetsägarna

Daniel Kollander, förvaltare
Mejl: daniel.kollander@fastighetsagarna.se

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871 | 112 98 Stockholm | Alströmergatan 14
Växel 08-617 75 00 | Kundservice 08-617 76 00