Ekonomisk förvaltning

Fastighetsägarna är föreningens ekonomiska förvaltare. De hanterar debitering av avgifter för boende såväl som hyresgäster, garage och förråd. Fastighetsägarna hanterar även kö till garage och förråd.

För att komma i kontakt med dem mejla hyresredovisningen@fastighetsagarna.se eller ring kundservice 08-617 76 00.

BRF Sjöstadens fakturaadress

Brf Sjöstaden 1
FE236-17774
Box 12026
102 21 STOCKHOLM

Vid digital faktura (email) använd följande email:
236levfaktura.service@fastighetsagarna.se

Fastighetsskötsel

Fastighetsägarna ansvarar även för fastighetsskötsel.

Fastighet

Felanmälan görs till Fastighetsägarnas kundservice via följande kanaler:

Jour skall endast användas vid akut situation tex vid elavbrott, vattenläckage eller annat som inte kan vänta med att åtgärdas till nästkommande vardag.

Lägenhet

För fel i lägenhet kan man använda sig av Fastighetsägarna eller annan entreprenör.

Förvaltning

Fastighetsägarna är även föreningens tekniska förvaltare och bistår styrelsen i arbetet med upphandlingar, underhållsplan, avtalsskrivning med leverantörer med mera.

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871 | 112 98 Stockholm | Alströmergatan 14
Vxl 08-617 75 00 | Kundservice 08-617 76 0