Värme

Elementens värme regleras av termostaten. Om luftväxlingen runt termostaten hindras av till exempel gardiner eller nära stående möbler blir termostaten varmare än rummet och termostaten stryper då värmetillförseln.

Några tips:

  • Se till att termostaten står på önskat värde.
  • Ställ möbler en bit från radiatorn.
  • Undvik gardiner som hänger över radiatorn. Särskilt termostaten behöver ha fritt runt sig.
  • Håll tilluftsventilen vid radiatorn öppen.
  • Om du behöver lufta radiatorn och vill ha hjälp med det, gör en felanmälan till vår fastighetsskötare (du står själv för kostanden).

Rekommenderad inomhustemperatur
Folkhälsomyndighetens rekommendationer säger att temperaturen i en lägenhet bör vara mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter. Vi har som inriktning att genomsnittstemperaturen i våra lägenheter ska vara ca 21 grader. Om du misstänker att det är kallare än 20 grader i din lägenhet rekommenderar vi att du mäter temperaturen två meter in i rummet och en meter upp från golv. Om temperaturen visar sig vara under 20 grader gör du en felanmälan till Fastighetsägarna.

Kyligt på hösten?
På hösten kan det vara svårt med inomhustemperaturen i våra lägenheter då det är kallt utomhus på nätterna och varmt på dagarna. Fastighetens värmesystem har fullt upp med att höja och sänka temperaturen hos radiatorerna. Men som alltid på hösten kan det bli lite kallt inomhus då det finns en ganska stor tröghet i många fastigheter. Sensorn som sitter på fasaden tar in utetemperaturens gradtal för att sända signal till styr- och regler i undercentralen. Styrenheten svarar och höjer eller sänker temperaturen därefter, men allt som oftast på hösten så hinner inte systemet med att reglera hela värmesystemet innan ny signal kommer om att det är dags att ändra temperaturen igen.

Golvvärme
Bad-/duschrum är förberedda för golvvärme. I de lägenheter där man beställt golvvärme finns en termostat i lägenhetens elcentral med vilken du ställer in den temperatur du önskar ha på golvet. Vid termostaten finns en strömbrytare om du vill stänga av värmen helt och ett kopplingsur där du ställer in den tid som du önskar ha värmen påslagen.

Ventilation

Bakom de flesta elementen finns ett filter som bör bytas varje år för en jämn ventilation och bättre inomhusmiljö. Föreningen köper in dessa filter och de delas ut av styrelsen.

För skötselanvisning av filtren se följande instruktion: Filter skötselanvisning.pdf

I originalutförande sitter en Futurum spiskåpa över spisen. Här finns bruksanvisning för originalfläkten: Bruksanvisning Futurum spiskåpa.pdf

Ventilationsdon

Frånluftsventilerna som sitter inne i lägenheterna rengörs bäst med en dammsugare. Du får inte ändra på inställningen av dem. Flödena är injusterade och anpassade för just din lägenhet.