Värme

Elementens värme regleras av termostaten. Om luftväxlingen runt termostaten hindras av till exempel gardiner eller nära stående möbler blir termostaten varmare än rummet och termostaten stryper då värmetillförseln.

Bad-/duschrum är förberedda för golvvärme. I de lägenheter där man beställt golvvärme finns en termostat i lägenhetens elcentral med vilken du ställer in den temperatur du önskar ha på golvet. Vid termostaten finns en strömbrytare om du vill stänga av värmen helt och ett kopplingsur där du ställer in den tid som du önskar ha värmen påslagen.

Ventilation

Bakom de flesta elementen finns ett filter som bör bytas varje år för en jämn ventilation och bättre inomhusmiljö. Föreningen köper in dessa filter och de delas ut av styrelsen.

För skötselanvisning av filtren se följande instruktion: Filter skötselanvisning.pdf

I originalutförande sitter en Futurum spiskåpa över spisen. Här finns bruksanvisning för originalfläkten: Bruksanvisning Futurum spiskåpa.pdf

 

Ventilationsdon

Frånluftsventilerna som sitter inne i lägenheterna rengörs bäst med en dammsugare. Du får inte ändra på inställningen av dem. Flödena är injusterade och anpassade för just din lägenhet.