I vår förening bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften gånger 12) täcker föreningens lån, driftskostnader och fondavsättningar för t ex reparationer och underhåll.

Med bostadsrätt ”äger” du inte din lägenhet i egentlig mening. Du äger dock bostadsrättsföreningen tillsammans med övriga medlemmar/bostadsrättsinnehavare och har därmed enligt bostadsrättslagen en ”i tiden obegränsad nyttjanderätt” till din bostad. Du kan inte bli uppsagd så länge du fullgör dina skyldigheter. Du bor tryggt.

Du och dina grannar bestämmer själva hur föreningens mark och gemensamma lokaler ska användas. Varje år väljer ni en styrelse bland boende på en ordinarie föreningsstämma. Styrelsen har i uppdrag att sköta föreningens förvaltning och ekonomi. Du är med och äger husen och miljön. Medlem som inte kan närvara personligen vid bostadsrättsföreningens stämma, kan företrädas av giltigt ombud med en giltig fullmakt (Fullmakt stämma). 

För mer information om att bo i bostadsrätt hänvisas till våra trivselregler och stadgar för att se vad som gäller hos oss.