Tvättstuga

I fastigheten finns sex tvättstugor: två vid Lugnets allé 35, två vid Styrbordsgatan 18 och två vid Styrbordsgatan 4. Varje tvättstuga är utrustad med två 5 kg tvättmaskiner samt torkskåp, torktumlare, mangel, lakansträckare och tvättbänk. En av tvättstugorna på Lugnets allé 35 har en extra stor tvättmaskin.

Varje hushåll har en bokningscylinder med tillhörande nycklar. Vid behov av en ny cylinder beställer man det själv.

Ordningsregler för tvättstuga:

  • Tvättstuga bokas med lägenhetens bokningscylinder
  • Om inte bokad tid tagits i bruk inom 30 minuter efter tvättidens start får annan medlem överta tvättiden
  • Efter avslutat tvättpass ska bokningscylindern flyttas ned till "parkläge" på bokningstavlan, om inte annan tvättid bokas
  • Inga djur är tillåtna i tvättstugan (alla gemensamma utrymmen är till för alla, även de som är allergiska)
  • Torka bort tvättmedelsrester, töm torktumlaren från ludd mm.
  • Respektera tvättiden: tvättmaskinerna ska vara tömda, det ska vara städat och fönster ska vara stängda innan nästa tvättid börjar
  • Om det uppstår fel eller problem i maskinerna under tvättpasset, vänligen ring och meddela felet till Rubin