BADRUM

Som bostadsrättsinnehavare är du skyldig att hålla ditt badrum i bra skick. Om du misstänker att du har en vattenskada måste du omgående göra en felanmälan till fastighetsskötaren samt informera styrelsen.

Om du planerar att renovera badrum måste du söka tillstånd av styrelsen.

VATTEN OCH AVLOPP I LÄGENHETEN

Kontrollera alla kranar och ledningsanslutningar regelbundet. Rensa golvbrunnar och vattenlås ofta. Om du misstänker stopp i avlopp gör en felanmälan till fastighetsskötaren.

Är det akut kontakta jouren och Informera alltid styrelsen.

Tänk på att om stoppet är orsakat av dig som boende får du stå för kostnaden för rensning. Skulle det visa sig vara ett stopp i föreningens avloppstam så står föreningen för kostnaderna.

El

I lägenheten finns en elcentral med automatsäkringar och tre jordfelsbrytare: en för kyl, en för frys och en för övriga elinstallationer.

Föreningen upphandlar el gemensamt för alla lägenheter och just nu ingår elen i månadshyran.