Sopor & återvinning

Sopnedkast finns både på nedre och övre innergård. Det finns separata nedkast för komposterbart avfall och övrigt avfall. Bruna påsar för komposterbart avfall finns att hämta på flertalet platser i Sjöstaden bl.a GlashusEtt och ICA Supermarket på Hammarby allé.

Återvinningsrummet är avsett för våra "dagliga" sopor och är inte avsett för byggavfall efter renovering av lägenheten, rensning av förråd etc. Tänk på att vi är 167 hushåll som ska nyttja rummet.

Återvinningsrummet är öppet vardagar 07.00-21.00, helger 09.00-19.00. Det går bara att komma in i återvinningsrummet med passerkort/tag - inte med nyckel.

Rummet är kameraövervakat - inspelat material sparas i 3 månader och är tillgängligt för 2 styrelseledamöter i förening att ta del av.

Sortera rätt

Det är viktig att sortera rätt, följ anvisningarna som finns uppsatta i rummet. Papperspåsar sorteras som wellpapp och ska inte slängas med tidningar. Slå ihop kartonger så att de tar minsta möjliga plats. Inget får ställas på golvet.

Vitvaror får under inga omständigheter lämnas i återvinningsrummet, dit räknas även inbyggnadsugnar.

Miljöfarligt avfall, såsom målarfärg, spackel, bilbatterier får inte lämnas i återvinningsrummet. Föreningen har ingen möjlighet att hantera sådant avfall. Detta ska lämnas på en miljöstation.

Kärlen för "övrigt" får inte fyllas med något som sticker upp över kanterna.