Sopnedkast finns både på nedre och övre innergård. Det finns separata nedkast för komposterbart avfall och övrigt avfall. Bruna påsar för komposterbart avfall finns att hämta på flertalet platser i Sjöstaden bl.a Coop på Lugnet allé och ICA Supermarket på Hammarby allé.

Återvinningsrummet är avsett för våra ”dagliga” sopor och är inte avsett för byggavfall efter renovering av lägenheten, rensning av förråd etc. Tänk på att vi är 167 hushåll som ska nyttja rummet.

Återvinningsrummet är öppet vardagar 07.00-21.00, helger 09.00-19.00. Det går bara att komma in i återvinningsrummet med passerkort/tag – inte med nyckel.

Sortera rätt

Det är viktig att sortera rätt, följ anvisningarna som finns uppsatta i rummet. Papperspåsar sorteras som wellpapp och ska inte slängas med tidningar. Slå ihop kartonger så att de tar minsta möjliga plats. Inget får ställas på golvet.

Inga kärl får fyllas med något som sticker upp över kanterna.

Vitvaror får under inga omständigheter lämnas i återvinningsrummet, dit räknas även inbyggnadsugnar.

Miljöfarligt avfall, såsom målarfärg, spackel, bilbatterier får inte lämnas i återvinningsrummet. Föreningen har ingen möjlighet att hantera sådant avfall. Detta ska lämnas på en miljöstation. Närmaste miljöstation finns vid Cirkle K, Hammarby fabriksväg 51.

För skrymmande avfall, grovavfall hänvisas till en återvinningscentral. Där går även att lämna elektronik, vitvaror och farligt avfall. På återvinningscentralen finns även en del för återbruk där saker som kan användas igen lämnas. En av de närmsta återvinningscentralerna är Östberga återvinningscentral på adress: Bussens Väg 2, 122 43 Enskede