Alla panthandlingar i original (nya pantsättningar i 2 ex inkl. svarskuvert alt. avnoteringar) skall omedelbart tillsändas vår förvaltare:

Fastighetsägarna Service Stockholm AB
Box 12871
112 98 Stockholm

Vår förvaltare ansvarar sedan för att notering/avnotering görs i lägenhetsförteckning samt inskick av returhandlingar till kreditinstitut.

Frågor rörande pantsättningar görs till Fastighetsägarna genom kontaktuppgifter här.