Alla panthandlingar i original (nya pantsättningar i 2 exemplar inklusive svarskuvert alternativt avnoteringar) ska omgående sändas till vår förvaltare ekonomiska förvaltare:

Brf Sjöstaden 1
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall

Vår förvaltare ansvarar sedan för att notering/avnotering görs i lägenhetsförteckning samt inskick av returhandlingar till kreditinstitut.

Frågor rörande pantsättningar görs till Castor genom kontaktuppgifter här.