Styrelse 2022-2023

Nuvarande styrelse valdes på stämman den 12:e maj 2022 och består av totalt 7 personer varav 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Ledamöter

  • Mette Hultgren, ordförande
  • Anette Ellsäter
  • Catharina Hillerström Vagli
  • Oscar Henriques

Suppleanter: 

  • Joel Sundstedt
  • Sara Hultén
  • Stefan Svarrer

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Mejla till styrelsen@sjostaden1.se

 

Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder andra måndagen i månaden klockan 19:00.

Övriga sammankomster

Utöver de ordinarie sammanträdena har styrelsen budgetmöte i november för att planera och fastställa budget för kommande år. Och i maj hålls ordinarie föreningsstämma.