Till föreningen hör två gårdar, en övre och en nedre, som är till för de boende. Ambitionen är att gården ska hållas grön och locka till användning, för stora såväl som små.

På övre gården finns en mindre lekplats med viss utrustning och på nedre gården finns en sandlåda för föreningens barn. Sommartid ställs utemöbler samt grillar ut på båda gårdarna. Det går inte att boka någon av gårdarna för kalas/grillning eller annat. Däremot rekommenderas att sätta upp lappar i god tid för att meddela grannarna att gården kommer att användas vid en viss tidpunkt och vem de kan kontakta om frågor uppstår.