Försäkring med bostadsrättstillägg

Föreningen har en fullvärdesförsäkring hos försäkringsbolaget Brandkontoret.

Fr o m 20221201 ska boende själva teckna bostadsrättstillägg.

Skadeanmälan

Vid skada ska den boende meddela styrelsen vad som inträffat så fort som möjligt. Skadeanmälan ska skyndsamt göras till föreningens förvaltare, Fastighetsägarna, på adress forvaltning@faastighetsagarna.se som sedan tar hand om skadeärendet.

Ohyra

Brandkontoret anlitar Anticimex för bekämpning av ohyra. Vid ohyra anmäls detta direkt till Anticimex med uppgivande om försäkringsnummer och försäkringstagare.

Telefonnummer är 08 517 634 00

Försäkringsnummer: 111369*1

Försäkringstagare: Brf Sjöstaden 1

Brf p-nr: 769606-2509

mail: info@brandkontoret.se