Försäkring

Försäkring med bostadsrättstillägg

Föreningen har en fullvärdesförsäkring inklusive bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget Brandkontoret (se fil Villkor bostadsrättstillägg.pdf). Huruvida föreningens bostadsrättstillägg ersätter behovet av ett, för medlemmen, privat bostadsrättstillägg eller ej beror på försäkringsbolag. Medlemmar uppmanas kontakta bolaget för sin hemförsäkring för att avgöra om föreningens försäkring är tillräcklig eller om en separat försäkring bör tecknas.

Skadeanmälan 

Vid skada ska den boende meddela styrelsen vad som inträffat så fort som möjligt, samt följa Brandkontorets anvisningar för skadeanmälan (se fil Skadeanmälan Brandkontoret.pdf) och Brandkontorets hemsida för skadeanmälan 

Ohyra

Brandkontoret anlitar Anticimex för bekämpning av ohyra. Vid ohyra anmäls detta direkt till Anticimex med uppgivande om försäkringsnummer och försäkringstagare. 

Telefonnummer är 08 517 634 00

Försäkringsnummer: 111369*1

Försäkringstagare: Brf Sjöstaden 1

Brf p-nr: 769606-2509

mail: info@brandkontoret.se