Försäkring

Försäkring med bostadsrättstillägg

Föreningen har en fullvärdesförsäkring inklusive Bostadsrättstillägg hos försäkringsbolaget. Det innebär att som medlem behöver ni inte teckna separat bostadsrättstillägg på er hemförsäkring.


Skadeanmälan 

 En word-fil finns tillgänglig för medlemmar att använda som mall "Skadeanmälan Brandkontoret". Se den innan ni går till hemsidan för att fylla i. Se också hemsidan: https://www.brandkontoret.se/fastighetsforsakring/

Ohyra

Brandkontoret anlitar Anticimex för bekämpning av ohyra. Vid ohyra anmäls detta direkt till Anticimex med uppgivande om försäkringsnummer och försäkringstagare. Telefonnummer är 08 517 634 00.

Försäkringsnummer: 111369*1

Försäkringstagare: Brf Sjöstaden 1

Brf p-nr: 769606-2509

mail: info@brandkontoret.se