Föreningen arbetar sedan flera år för att förbättra fastighetens miljöavtryck, bland annat genom att få ner energianvändning och -förbrukning.

År 2016 inleddes arbetet med att ta tillvara överskottsvärmen och växla tillbaka värmen till fastigheten. Syftet var och är att sänka fastighetens energiåtgång. Till all allmän belysning används LED-lampor, på taket längs med Styrbordsgatan finns solceller installerade och föreningen har även installerat bergvärme. Under åren har vi också installerat vattenstrypare i alla kranar och duschar i syfte att minska vattenanvändningen. Vi har även tilläggsisolerat alla vindsutrymmen under taken. Alla åtgärder har som syfte att få ner energiförbrukningen och fastigheten har nu energiklass B (näst bäst). Detta innebär bland annat att du som boende kan ansöka om grönt bolån hos de flesta banker och därmed sänka din ränta.

Vid hyresgästanpassning, om-/tillbyggnad eller renovering, avseende byggnaderna där föreningen är byggherre, ska det säkerställas att bygg- och installationsvaror är av godkänd kvalitet, kan användas säkert vid normalt brukande samt att inga farliga ämnen byggs in.

Föreningen arbetar även med att miljöcertifiera fastigheten enligt Miljöbyggnad nivå silver. Målsättningen är att det ska vara klart innan 2022 års slut.

Miljöbyggnad är Sveriges mest använda miljöcertifieringssystem för byggnader. Med certifiering menas att byggnadens egenskaper inom områdena energi, inomhusmiljö samt material bedöms av tredje part. Byggnadens uppmätta och bedömda egenskaper avgör om den får betyget Brons, Silver eller Guld. För att uppnå Brons ska bland annat lagkrav följas. För att uppnå Silver ska byggnaden ha högre prestanda än Brons. För att uppnå Guld ska byggnaden ha bästa möjliga funktion med tillgänglig teknik. Nivå Guld är väldigt svårt att uppnå i en befintlig byggnad och vi har därför haft siktet inställt på Silver.

Fördelar för oss boende är bland annat lägre energiåtgång, bättre inomhusklimat samt fördelaktigare räntor på våra bolån genom så kallade gröna bolån.

Som förening har vi fått en bättre bild av hur våra byggnader mår och kan få en mer träffsäker underhållsplan. Småjusteringar och mindre projekt har utförts löpande under tiden våra konsulter gått igenom indikator efter indikator. Även bostadsrättsföreningens lån kan efter certifiering förhandlas med gröna bolån.