Att tänka på vid renovering

Att man som boende vill renovera, förbättra och sätta sin personliga prägel på sitt hem är en naturlig del av alla lägenheters livscykel och något som såklart uppmuntras så att vi tillsammans håller lägenheterna och fastigheten i sin helhet fräsch och fin.

En renovering är dock förenat inte bara med en hel del arbete utan också krav, tillstånd och förordningar – allt för att säkerställa att allt blir rätt och riktigt både för de som fortsatt kommer bo i lägenheten samt grannar och fastighet i stort som på ett eller annat kan komma att påverkas.

Anmälan och tillstånd

All form av renovering ska anmälas till styrelsen innan den börjar utföras.

Styrelsen kan hjälpa till med råd och tips samt eventuellt dela erfarenheter från tidigare liknande renoveringar i fastigheten.

När en renovering kommer att påverka sådant som är föreningens kollektiva ansvar (exempelvis bärande väggar och gemensamma installationer och system som påverkar fler än enbart din lägenhet) behövs styrelsens uttryckliga tillstånd för att den ska få genomföras.

Här är en lista på ansvarsfördelningen mellan boende och föreningen. Observera att listan inte är bindande utan att det är stadgarna alltid har tolkningsföreträde, vid tveksamheter eller frågor; kontakta styrelsen.

Fackmässigt utförande

Ha i åtanke att det är mycket viktigt att ett fackmässigt utförande följs och att detta många gånger kan vara mer omfattande än vad man på förhand kan tro. Även om en händig person som själv sköter sin renovering innebär inte per automatik att arbetet blir fackmässigt utfört.

Reglerna som ska följas är många och man ska därför alltid använda sig av certifierade fackmän med ansvarsförsäkringar.

Efter genomförd renovering kommer förvaltaren att samla in erforderliga dokument samt genomföra en renoveringssyn.

Byggavfall och städning

Vid renovering är det alltid du som boende som ansvarar för att ditt byggavfall tas om hand och forslas bort. Det får inte slängas i föreningens grovsoprum eller belamra trapphus eller andra gemensamma ytor. Se till att hålla trapphus, hissar och gemensamma ytor rena om din renovering och forslande av byggavfall påverkar även dessa ytor.

Hisskydd

Vid användande av hissarna vid renovering ska hisskydd användas. Det är den boendes ansvar att se till att sådana används för att skydda hissarna.

Vattenavstängning

Om din renovering kräver att både varm- och kallvatten stängs av (kallvatten kan stängas av via servicelucka i lägenheten medan varmvatten behöver stängas av i hela stammen vilket oftast berör hela trapphuset) måste detta i god tid meddelas till grannar, styrelsen, fastighetsskötaren samt eventuellt berörd lokalhyresgäst.

Badrum

Renoveringar i våtrum kräver särskild hänsyn till fackmässigt utförande och efterlevande av gällande byggnormer samt branschöverenskommelser: SäkerVatten 2021:1. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBR), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK). Var noggrann med att anlitade entreprenörer uppfyller dessa krav och har behörighetsbevis som intygar det. När arbetet är slutfört är det viktigt att du som lägenhetsinnehavare har garantier på arbetet som utförts. Om det exempelvis skulle bli en vattenskada kommer ditt försäkringsbolag att kräva intyg på att arbetet gjorts fackmässigt.

Golvbrunnar i våtrum är ej tillåtna att flytta utan styrelsens godkännande.

Vattenburen handdukstork

I Brf. Sjöstaden1 har vi tappvarmvatten med varmvattencirkulation för att snabbt få varmt vatten i kranen. Vid byggnationen av fastigheten installerades vattenburna handdukstorkar som kopplades in på detta system. Sedan 2011 är det inte längre tillåtet med denna typ av installation vid nybyggnation på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier.

På grund av den stora risken för legionellabakterier får vattenburen handdukstork ej återmonteras vid renovering, (SäkerVatten 2021:1, kap 5). När handdukstorken tas bort får rören ej proppas utan ska byglas och injusterings/trimventil monteras på loopen. Exempelvis kan en TA trimventil användas. Flödet ska sedan justeras så att det inte blir ”kortslutet” mot varmvattencirkulationen vilket medför att alldeles för mycket vatten passerar där.

Fullt flöde orsakar att övriga handdukstorkar på samma stam inte får den cirkulation som de ska. Var noga med att aktuell entreprenör är fullt införstådd med detta då felaktigheter kan leda till att bakterier sprids i hela vårt vattensystem. Har du som boende eller entreprenören frågor, kontakta styrelsen.

Kök

I originalutförande sitter en Futurum spiskåpa över spisen. Vid renovering av kök får inte motordriven fläkt kopplas på befintligt ventilationssystem. Om kolfilterfläkt installeras ska separat frånluftsdon finnas i köket och eventuell injustering bekostas av den som renoverar.

När du renoverar ditt kök ska arbetet alltid utföras fackmässigt och följa gällande branschregler SäkerVatten 2021:1.

Tider för renovering

I dessa tider när många fortfarande arbetar hemifrån kan det vara lämpligt att begränsa de allra värsta ljudalstrande arbetsmomenten (tex borrning, spikning) till fasta fönster under dagtid, tex mellan 10-12. Det är viktigt att ni som boende sätter upp lappar i hiss och entré med uppgifter om att ni renoverar, vilken lägenhet det gäller, mellan vilka tider det kommer att kunna väsnas lite extra, kontaktnummer till er och er byggledare om någon skulle ha specifika önskemål el dylikt (grannen kan ju tex ha en nyfödd bebis som sover bäst mellan 10-12…).
I övrigt gäller tiderna: 

  • Måndag-fredag kl 08.00-20.00
  • Lördag-söndag kl 10.00-18.00