Andrahandsuthyrning av bostad i Brf Sjöstaden 1

Om du planerar att hyra ut din lägenhet i andra hand, skicka in en ansökan i god tid till styrelsen. Vid ansökan ska du ange skäl till uthyrningen, tidsperiod, vem som ska hyra med namn och personnummer. Använd ansökningsblankett Ansökan om andrahandsuthyrning, se nedan. Ifylld blankett skickas till styrelsen via mejl styrelsen@sjostaden1.se eller läggs i styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4.

Enligt §32 i föreningens stadgar kan medlem hyra ut sin bostad i andrahand om giltigt skäl föreligger. Giltiga skäl är:

  1. Ålder eller sjukdom som föranleder boende på sjukhus eller annat boende. För godkännande ska styrelsen bedöma att du kommer att ha möjlighet att kunna flytta tillbaka.
  2. Tillfälligt arbete eller studier på annan ort. Orten bör ligga längre bort än vad som kan anses som normal pendlingsavstånd 8-10 mil eller restid överstigande 1,5 timme enkel väg.
  3. Längre utlandsvistelse som är minst 3 månader.
  4. Sammanboende på prov.
  5. Andra skäl kan vara att medlem skaffar lägenhet för att bo vid pensioneringen och kan få tillstånd att under tiden till pensionering hyra ut sin lägenhet.

Generellt ges godkännande för 3-12 månader. Uthyrning under tre månader godkänns inte generellt, utan du måste komma med speciella argument för detta. Godkännande över 12 månader ges inte, utan då behöver du skicka in ny ansökan till styrelsen. Undantag är om du fått t ex en utlandstjänst som varar mer än 1 år. Ansökan ska då vidimeras med underskrift från företaget eller en kopia på avtalet.

Vid eventuella tveksamheter kring skäl för uthyrning återkommer styrelsen till dig. Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan att ha fått godkännande från styrelsen. Uthyrning till juridisk person godkänns inte. Om styrelsen nekar dig uthyrning kan du vända dig till Hyresnämnden. Du får inte hyra ut lägenheten under den tid som Hyresnämnden granskar ditt ärende.

Om din ansökan godkänns skriver du ett hyresavtal med din andrahandshyresgäst. Mall för standardavtal kan du hitta på flera olika hemsidor. Skicka sedan en kopia av avtalet till styrelsen tillsammans med en eventuell fullmakt. Fullmakten används om du kommer att vistas på annan ort under perioden för andrahandsuthyrningen.

När du hyr ut din lägenhet i andra hand, kom ihåg att det är du som har fullt ansvar för lägenheten. Både vad gäller inbetalning av avgiften, om det inträffar någon skada, vid störningar och om föreningen begär tillträde till lägenheten. Du ansvarar också för att meddela styrelsen om andrahandsuthyrningen upphör i förtid eller andrahandshyresgäst ändrats.

Enligt §8 i stadgarna ska du betala en årlig avgift på 10 procent av gällande prisbasbelopp i förskott till föreningen. Om du hyr ut lägenheten kortare tid än 1 år beräknas avgiften efter antal månader som lägenheten hyrs ut.

Ladda ner ansökan om andrahandsuthyrning >>