Föreningen och medlemskap

Föreningens namn: Bostadsrättsföreningen Sjöstaden 1
Kontakt: Styrbordsgatan 4, 120 65, Stockholm
Mail: styrelsen@sjostaden1.se
Typ av förening: Äkta
Organisationsnummer: 769606-2509
Registreringsår: 2000
Beslut om medlemskap: Ansökan om medlemskap samt dokument som rör överlåtelser och panter skickas till:
Brf Sjöstaden 1
c/o Förvaltnings AB Castor
Box 795
851 22 Sundsvall
Juridiska personer: Godkänns inte som medlemmar
Andrahandsuthyrning: Tillåts om medlemmen har giltiga skäl för upplåtelsen och styrelsen ger sitt samtycke.
Mark: Föreningen äger marken (friköpt mark).
Övrigt: Föreningen disponerar 5 st extra förråd som hyrs ut till medlemmar vars lägenheter inte har tillhörande förråd.

Fastigheten

Byggår: 2001-2003
Adresser: Lugnets allé 23-35, Hammarby allé 165, Styrbordsgatan 4-18
Antal lägenheter: 167, samtliga bostadsrätter.
Lokaler: 6 st i gatuplan med hyresrätt – däribland den populära Coop-butiken.
Gemensamma utrymmen: Lägenhetsförråd, styrelserum för styrelsens arbete, 6 tvättstugor, flertal cykelrum & barnvagnsrum samt miljörum.
Övernattningslägenhet: Saknas.
Parkering: Garage med 98 platser med infart från Styrbordsgatan som förvaltas i en samfällighet tillsammans med Brf Sjöstaden 2 och Brf Sickla Kanal.
Miljöavtryck: Föreningen arbetar sedan flera år för att förbättra fastighetens miljöavtryck, bland annat genom att få ner energi-användning och -förbrukning. 2016 inleddes arbetet med att ta tillvara överskottsvärmen och växla tillbaka värmen till fastigheten. Till all allmän belysning används LED-lampor, på taket längs med Styrbordsgatan finns solceller installerade och föreningen har även installerat bergvärme. Under åren har vi också installerat vattenstrypare i alla kranar och duschar i syfte att minska vattenanvändningen. Vi har även tilläggsisolerat alla vindsutrymmen under taken. Fastigheten har nu energiklass B (näst bäst). Detta innebär bland annat att boende kan ansöka om grönt bolån hos de flesta banker och därmed sänka sin ränta.

Ekonomi

Stabil förening med god ekonomi. Månadsavgiften har varit densamma sedan 2002.

För närvarande ingår nedanstående i månadsavgiften:
– Hushållsel. Föreningen har gemensamt elabonnemang.
– Vatten och varmvatten
– Värme
– Bredband
– Brett utbud av tv-program från Tele2

Överlåtelseavgiften är 2,5 % av prisbasbeloppet och tas ut av köparen.