OBS! Felanmälan ska inte göras till styrelsen. För att säkerställa att du får snabb hjälp, kontakta respektive leverantör nedan.

Fastighet

Felanmälan görs till Fastighetsägarnas kundservice via följande kanaler:

Jour skall endast användas vid akut situation tex vid elavbrott, vattenläckage eller annat som inte kan vänta med att åtgärdas till nästkommande vardag.

Lägenhet

För fel i lägenhet kan man använda sig av Fastighetsägarna eller annan entreprenör. Exempel på saker som hör till var och ens egna ansvar är stopp i avlopp, byta kran, koppla in diskmaskin etc. Läs mera om gränsdragning för ansvar i Bostadsrätthavarens rättigheter och skyldigheter § 28 i https://www.sjostaden1.se/stadgar/

Hissar & garageportar

Felanmälan görs till Kone på 0771 50 00 00 eller khs.konect@kone.com.

Bredband, TV och telefoni

Felanmälan görs till Tele2 på 90 222.

Tvättstuga

Felanmälan görs till Fastighetsägarna, se ovan. Uppge även serienummer på aktuell maskin.

Passerbrickor / Porttelefon 

Beställning och felanmälan görs till access-sjostaden1@westmere.se. Vid beställning ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer samt hur många brickor/kort ni vill beställa.