I anslutning till varje trapphus i föreningen finns låsbara rum för parkering av cyklar och barnvagnar.

CYKLAR

För cyklar finns cykelförråd inomhus och cykelställ utomhus. Inga cyklar får placeras så att de hindrar framkomligheten för andra.

Parkering av cyklar kan även ske i cykelställen på nedre gården.

Observera att laddning av elcyklar inte är tillåtet i cykelrum eller andra allmänna utrymmen på grund av brandrisken.

Alla former av motordrivna fordon så som mopeder, motorcyklar m.m. får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i cykelrummen. Det finns dedikerade MC-platser att hyra i garaget för motordrivna fordon, se garage för mer info. 

BARNVAGNAR

Barnvagnar ska placeras i våra barnvagnsförråd. Inga vagnar får förvaras i entréer eller trapphus. Enligt Lagen för Skydd mot Olyckor (LSO) får inga föremål finnas i trapphus, dels på gund av av brandrisken, dels för att de kan hindra framkomligheten för räddningspersonal samt boende vid utrymning.

RULLSTOLAR OCH RULLATORER

Rullstolar och rullatorer kan parkeras i rullstolsrummen. De får inte placeras i entréer eller trapphus.