Att bo i bostadsrätt innebär att ingå i en gemenskap. I all gemenskap måste det finnas regler för att allt ska fungera. Vår målsättning är att alla ska ha det så trivsamt som möjligt och därför har vi några enkla trivselregler. Om dessa följs bidrar vi till en bra grannsämja och till att våra hus och gården ser snygga och attraktiva ut. Vi slipper också onödiga kostnader. En positiv och välskött miljö ger dessutom våra lägenheter ett högre värde. Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.

Har ni frågor om vad som gäller i vår förening kontakta gärna styrelsen, styrelsen@sjostaden1.se.

BALKONGEN

Visa alltid hänsyn till din omgivning när du vistas på balkongen. Detta gäller till exempel rökning, grillning, vattning av växter, sopning och snöskottning.

Balkonglådor / Blomlådor får endast placeras innanför balkongräcket av säkerhetsskäl.

Inga ingrepp i fasaderna får göras av enskild medlem utan tillstånd från styrelsen.

Det åligger medlemmarna att hålla god ordning på sina balkonger/uteplatser/altaner så att vår förening ger ett prydligt och välordnat intryck.

Skakning av mattor, sängkläder m.m. från balkong och/eller fönster är förbjudet. 

BORRNING OCH SPIKNING

Om du behöver borra, spika eller utföra något annat arbete som kan vara störande måste det ske med hänsyn till övriga boende. Borrning är endast tillåtet på följande tider:

Måndag-fredag kl 08.00-20.00.

Lördag-söndag kl 10.00-18.00

BRANDFARLIGA VÄTSKOR

Det är absolut förbjudet att förvara brandfarliga vätskor som till exempel bensin i källarförråd och på balkonger/terrasser och uteplatser.

BRANDVARNARE

Brandvarnare ska finnas uppsatta i alla lägenheter. Du som lägenhetsinnehavare är själv skyldig att årligen kontrollera funktionen.

BYGGAVFALL

Om du bygger om i lägenheten och det blir byggavfall ska du kontakta styrelsen för att eventuellt få nyttja föreningens mark till så kallade BigBag säckar. Får du ett ok ska du placera dessa så att de inte hindrar tillträde till föreningens gemensamma ytor eller annan framkomlighet. Säckarna ska också avlägsnas snarast efter det att de är fyllda.

CYKLAR

För cyklar finns cykelförråd inomhus och cykelställ utomhus. Inga cyklar får placeras så att de hindrar framkomligheten för andra.

Det är absolut förbjudet att förvara motordrivna fordon i cykelrummen på grund av brandrisken.

FASADERNA

Vi har enstegsfasader och dessa är mycket känsliga för fuktinträngning vilket gör att inget får borras upp utan styrelsens godkännande.

FASADBELYSNING PÅ BALKONGERNA

Det är inte tillåtet att montera fast fasadbelysning på balkongerna.

GARAGET

Garaget är till för bilar och motorcyklar och där får absolut inget annat material förvaras. Det är också viktigt att vi tar hänsyn till varandra och kör lugnt och försiktigt samt parkerar inom respektive parkeringsruta. Se alltid till att garageporten stängs efter dig när du åker in eller ut.

GRILLNING

El-grill eller gasolgrill är tillåtet. Om en granne känner sig besvärad av din grillning ber vi dig ta hänsyn till det.

På inglasad balkong får gasolbehållare om högst 5 liter förvaras.

GÅRDEN

Innergårdens bord och bänkar är till för att utnyttjas. Men det är självklart att man städar upp efter sig och tar med allt skräp. 

HUSDJUR

Husdjur ska hållas kopplade inom föreningens område, och det är inte tillåtet att rasta husdjur inne på föreningens gårdar.

INBROTT/SKADEGÖRELSE

Inbrott, inbrottsförsök eller skadegörelse i egen lägenhet anmäls till polisen. Kom ihåg att även informera styrelsen om vad som har hänt. 

INRE REPARATIONER OCH FÖRBÄTTRINGAR

Som bostadsrättsinnehavare måste du själv ansvara för och bekosta reparationer inne i lägenheten. Det gäller exempelvis vitvaror, golv- vägg- och takytor, fönster och dörrar.

Vid ombyggnader som kräver bygganmälan eller bygglov måste du ha styrelsens godkännande. Det gäller till exempel om man gör ingrepp i bärande vägg eller drar om vatten- eller avloppsledningar. Vid andra ombyggnader som till exempel att sätta upp extra vägg, ta bort befintlig vägg eller sätta igen/öppna upp för en dörr vill vi att du informerar styrelsen, då detta kan påverka fastighetens ventilationssystem.

Fråga hellre styrelsen en gång för mycket än en gång för lite. 

KLOTTER

Om du upptäcker klotter inom vår förening ska detta anmälas så snabbt som möjligt till styrelsen. 

MARKISER

Alla markisbeställningar ska godkännas av styrelsen innan de beställs. Detta på grund av att vi vill säkerställa att arkitektens färgval efterlevs och att montering sker på rätt sätt och att de monteras av fackman.

För att få en enhetlighet ska markiserna vara i färg Dickson nr 6196, ljusgrå mot Hammarby Allé, Lugnets Allé, Sjöstadsparterren samt Dickson nr 0003 grön kulör mot innergården och Styrbordsgatan. Vi vill också påminna om att det är respektive lägenhetsinnehavare som har ansvaret för att uppsättning och skötsel av markiserna samt att se till att våra fuktkänsliga fasader inte skadas.

NYCKLAR

Du som bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för det egna låset inklusive nycklar. Om du tappar eller blir bestulen på nycklarna måste du därmed själv bekosta låsbyte. Samma sak gäller om låset går sönder.

Vill du beställa fler nycklar kontakta styrelsen.

RULLSTOLAR OCH RULLATORER

Rullstolar och rullatorer kan parkeras i rullstolsrummen. De får inte placeras i entréer eller trapphus.

RÖKNING

Rökning i trapphuset och andra gemensamma utrymmen är inte tillåtet, inte heller att kasta fimpar utanför våra portar eller från balkongen. Tänk också på att visa hänsyn till dina grannar vid rökning på balkongen och egen uteplats. Undvik att röka utanför föreningens portar.

SKADEDJUR/OHYRA

Läs mer under avsnittet försäkringar hur du går tillväga om du misstänker problem eller har problem med skadedjur/ohyra.

SNÖSKOTTNING

Varje medlem ansvarar själv för att skotta av sin balkong/altan/terrass. Det är viktigt att hålla snö och is borta från balkongdörrar och fönster för att undvika kondens och is mellan fönsterrutorna samt läckage. Det är också viktigt att hålla snön borta för att undvika istappsbildning och läckage vid snösmältningen.

Det behöver inte betyda att alla behöver skotta bort allt från sina balkonger/altaner utan det kan räcka med att bara en del skottas bort alternativt skottas ut mot balkongräcket. Om man skottar ned på marken är det viktig att alltid ha en person på plats på gatan/gården under balkongen/altanen som varnar och ser till att det är fritt under när snön skottas ned på gården/trottoaren och som ser till att den inte kan orsaka skador på personer/bilar eller annan egendom.

Om snön som skottas ner lägger sig framför någon dörr eller blockerar något måste den skottande medlemmen ombesörja att snön som skottats ner kommer undan därifrån. Givetvis ska man inte skotta ned på grannens balkong eller uteplats. 

SOPHANTERING

Vi har sopnedkast för hushållssopor och matavtall. I återvinningsrummen finns det kärl för källsortering av bland annat glas, papper, metall, el och plast.

Tänk på att inte överfylla kärlen. Är det fullt så vänta med att slänga grovsoporna några dagar tills det att kärlen är tömda.

Observera också att man inte får lämna miljöfarligt avfall som färg, lack, lösningsmedel, bilbatterier, oljor fotokemikalier i grovsoprummet. Inte heller kyl, frys, torktumlare och andra vitvaror eller skrymmande möbler och byggavfall. Det som är förbjudet att lämna i vårt återvinningsrum kan lämnas på någon av stadens återvinningscentraler. De närmaste i Stockholm är återvinningscentral Vantör i Högdalens industriområde och återvinningscentral Östberga vid Årstafältet.

För allas trivsel är det viktigt att vi håller återvinningsrummen så rena som möjligt. Se till att soporna hamnar i rätt kärl och absolut inte vid sidan av kärlen, eller utanför soprummen. Sophämtarna tar inte hand om något som ligger utanför kärlen! För att få bort sådant måste vi begära speciell hämtning och det kostar föreningen extra pengar.

STÖRANDE GRANNAR

När man bor i ett flerfamiljshus måste man räkna med att man hör grannarna ibland. Men alla måste visa hänsyn för sina grannar, och i det ingår till exempel att inte störa någons nattsömn. Prata med dina grannar i förväg om du ska ha fest. Be grannarna att höra av sig om de blir störda och om de knackar på eller ringer, så sänk genast volymen. Det bästa är om man kan reda ut sådana här saker grannar emellan.

Är du den som blivit störd, så prata först med din granne. Fungerar inte det så kan du kontakta föreningens styrelse. Då är det viktigt att du skrivit ner tid och datum för störningen, och även hur du blev störd. En enstaka fest behöver inte tas upp med styrelsen, men om du blir störd vid upprepade tillfällen kan en kontakt med styrelsen vara ett sätt att reda ut problemet. En störande granne måste först få reda på att han eller hon stör, och sedan få en chans att bättra sig. Styrelsen kommer att anlita den tekniska förvaltaren för hantering av störningsärenden.

SÄKERHET OCH ANSVAR

Vi ansvarar tillsammans för entré, cykelrum, förråd och källare med mera. Det är viktigt att vi tänker på att hålla dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta för att förhindra inbrott.

Ur brandsäkerhets- och utrymningssynpunkt är det viktigt att hålla trapphusen fria i enlighet med Lagen för Skydd mot Olyckor (LSO). Inga cyklar, barnvagnar, rullstolar, dörrmattor, blommor med mera får ställas i trapphusen.

TVÄTTMASKIN I LÄGENHETEN

För dem som har tvättmaskin och torktumlare inne i sin lägenhet gäller samma tvättider som i föreningens tvättstuga.

TVÄTTSTUGA

Tvättstugan får endast användas av föreningens medlemmar och av styrelsen godkända andrahandshyresgäster. Tvättstugan bokas i tretimmars intervaller från kl 07.00 – 22.00.

Om tvättstugan ej tagits i bruk inom 30 minuter från bokad tid får annan medlem utnyttja åter-
stående tid av tvättpasset. Det är dock tillåtet att använda torktumlare och torkskåp i 30 minuter efter bokad tid, dock ej efter kl 22.

Lämna tvättstugan i det skick du själv vill finna den: Efter avslutat tvättpass ska tvättmaskinens påfyllningsskålar torkas rena. Filtret ovanför torktumlaren ska också rengöras liksom bänkar och golv.

Skador eller felaktigheter på maskiner eller annan utrustning ska omedelbart felanmälas till Fastighetsägarna. Om det uppstår fel eller problem i maskinerna, vänligen mejla kundservice@fastighetsagarna.se och beskriv felet. Uppge även serienummer på aktuell maskin.

VATTEN OCH AVLOPP I LÄGENHETEN

Kontrollera alla kranar och ledningsanslutningar regelbundet. Rensa golvbrunnar och vattenlås ofta. Om du misstänker stopp i avlopp gör en felanmälan till fastighetsskötaren.

Är det akut kontakta jouren och Informera alltid styrelsen.

Tänk på att om stoppet är orsakat av dig som boende får du stå för kostnaden för rensning. Skulle det visa sig vara ett stopp i föreningens avloppstam så står föreningen för kostnaderna.

VENTILATIONSDON

Frånluftsventilerna som sitter inne i lägenheterna rengörs bäst med en dammsugare. Du får inte ändra på inställningen av dem. Flödena är injusterade och anpassade för just din lägenhet.

YTTERDÖRRAR – GEMENSAMMA ENTRÉER

Var vänlig kontrollera alltid att dörren går i lås vid in- och utpassering.