Brandvarnare

Brandvarnaren är kopplad till elnätet och försedd med ett inbyggt backup-batteri. Backup-batteriet är ett uppladdningsbart 9V-batteri. När batteriet är på upphällning börjar brandvarnaren att låta.

Ladda ner bruksanvisningen