Brandvarnaren är kopplad till elnätet och försedd med ett inbyggt backup-batteri. Backup-batteriet är ett uppladdningsbart 9V-batteri. När batteriet är på upphällning börjar brandvarnaren att låta. Det är den boende som ansvarar för att brandvarnaren i lägenheten fungerar och till exempel byta batteri vid behov.

Ta för vana att regelbundet testa att brandvarnaren fungerar.

Ladda ner bruksanvisningen