Förråd

De flesta lägenheter har ett förråd i källaren. Du ansvarar själv för lås till ditt källarförråd. Brandfarligt gods får inte förvaras i förrådet.

Föreningen disponerar dessutom fem förråd som hyrs ut till medlemmarna för 300 kr/mån. Samtliga 167 lägenhetsinnehavare kan ställa sig i kö till dessa extra förråd.

2018-12-31 var kötiden till förråd ca 4 år