De flesta lägenheter har ett förråd i källaren. Du ansvarar själv för lås till ditt källarförråd. Brandfarligt gods får inte förvaras i förrådet.

Föreningen disponerar dessutom fem förråd som hyrs ut till medlemmarna för 300 kr/mån. Endast lägenhetsinnehavare som inte redan har ett förråd kan ställa sig i kö till dessa extra förråd. Vid intresse, mejla styrelsen@sjostaden1.se

Kön rör sig dock mycket långsamt och det kan ta många år att få tillgång till ett förråd.