Förråd

De flesta lägenheter har ett förråd i källaren. Du ansvarar själv för lås till ditt källarförråd. Brandfarligt gods får inte förvaras i förrådet.

Föreningen disponerar dessutom sex förråd som hyrs ut till medlemmarna. Samtliga 167 lägenhetsinnehavare kan ställa sig i kö till dessa extra förråd.