Stamspolning 4-15 mars

Nu är det dags för stamspolning i hela fastigheten (se nyhetsbrevet för december, januari och februari). Där framgår vilket datum som gäller för just din trappuppgång. Entreprenören GG Högtryck behöver komma in i samtliga lägenheter. De aviserar direkt i din brevlåda strax innan de påbörjar arbetet med tydliga instruktioner om vad som gäller.