Om ni vill ta del av årsmötesprotokoll maila till styrelsen på styrelsen@sjostaden1.se