Dörr & Nycklar & passersystem

Dörr

Originaldörren i lägenheterna är av säkerhetsklass 3.

Nycklar

Till varje lägenhet hör tre lägenhetsnycklar, en hushållsnyckel och två tvättbokningsnycklar. Om du behöver extranycklar ladda ner denna blankett. Blanketten ska fyllas i, skrivas under och lämnas i Styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4. Nycklar kan bara beställas genom styrelsen och det är Automatic Alarm på Hammarby Allé som är vår leverantör. För prisuppgifter kontakta Automatic Alarm.

Lägenhetsnyckel används till entrédörr, postfack och sopnedkast. För lägenheter på marknivå används den även till fönster. Lägenheternas ursprungsnycklar är del i ett låssystem som är skyddat så det inte går att få nyckelkopior utan godkännande från Bostadsrättsföreningen. Det finns ingen huvudnyckel till lägenheterna. Du ansvarar själv för lägenhetens lås och nycklar.

Passersystem

För att ta sig in i fastigheten, cykelrum, tvättstuga, återvinningsrum och förrådsrum behöver man passerkort. Passerkortet kan fås i olika form (kort, nyckelbricka och armband) och du skickar din förfråga till access-sjostaden1@westmere.se

Porttelefon

Porttelefonen är kopplad till en telefonväxel som är installerad i fastigheten och du kan koppla hem/mobilnummer till porttelefonen. När ett samtal kommer från porten och du vill fjärröppna så ska du trycka 55* (stjärna). För att registrera ert telefonnummer i systemet, skicka namn, telefonnummer och trappuppgång till access-sjostaden1@westmere.se

För att förhindra busringningar är systemet med kortnummer stängt mellan kl 22.00 och 07.00.