Välkommen på extrastämma torsdag 16 november

Stämman hålls på Eatery Luma Park med start kl.18:30. På stämman kommer vi att besluta om våra nya stadgar.

Efter själva stämman serveras lättare förtäring och vi fortsätter mötet med information från styrelsen, där vi berättar om vad som är på gång i föreningen.

Kallelse och dagordning i har delats ut i samtliga brevlådor.

Föranmäl dig med ett mejl till styrelsen@sjostaden1.se