Varmvattenproblem

Under augusti och september har vi haft tre tillfällen då varmvattnet temporärt försvunnit i fastigheten. Vid senaste tillfället berodde det på att ett rör lossnat från en av våra värmepumpar i undercentralen, med följ att ett vattenläckage uppkom som kunde ses i nedre garaget. De två tidigare tillfällena berodde på luft i systemet och att den automatiska påfyllningen då under vissa förutsättningar inte han med att fylla på vatten i värmesystemet. Felet var svårt att lokalisera då när tekniker kom ut till plats så hade systemet hunnit fyllas upp igen och fungerade som det skulle. Felet är nu åtgärdat och vi hoppas att vi slipper fler kallduschar.