Trädet på övre gården

Vårt vackra träd på övre gården har tyvärr inte klarat tyngden från snön, utan brutits på flera ställen. Entreprenör har tillkallats för att ta bort allt som brutits, tyvärr är det inte troligt att det går att rädda något så som det ser ut.

Tills trädet har tagits hand om, uppmanar vi föräldrar av säkerhetsskäl att inte låta barn leka i närheten av trädet!