Sortering av matavfall krav från 1/1

Från och med 1 januari är det krav på att börja sortera ut matavfall från hushållssoporna. Antingen sorterar man matavfallet i de för detta ändamål avsedda papperspåsarna som kan hämtas på Coop, som sedan slängs i sopsugsnedkasten med bruna lock märkta ”matavfall” på innergårdarna. Har man en matavfallskvarn installerad i köket går det givetvis bra att fortsätta mala ned matavfallet där.