Sopnedkast & Miljörummet

Tänka på vad och hur vi slänger saker i våra sopnedkast och i soprummet, vi har alla ett gemensamt ansvar för att vi alla ska trivas i vårt boende. Är du osäker på hur något ska sorteras, läs på skyltarna. Tryckbehållare, sprayflaskor och farligt avfall ska till miljöåtervinningen vid Circle K.

Vårt miljörum är inte tänkt för lägenhets-/förrådsrensning, då gäller i stället Östberga återvinningscentral.

Nu är det krav på att sortera ut matavfall från hushållssoporna. Använd avsedda papperspåsar som finns på Coop. Dessa slängs i sopnedkasten märkta ”matavfall” på innergårdarna, och givetvis slängs inget annat i dessa nedkast. Som alternativ till kompostering kan matavfallskvarn användas.