Sista datum för motioner

Sista datum för att inkomma med motioner till föreningsstämman är den 31 mars. Motioner kan mejlas till styrelsen@sjostaden1.se eller läggas fysiskt i styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4.