Råttor

Just nu är det fler råttor i området på grund av sprängningsarbetena med nya tunnelbanan. Detta är inte bara hos oss, utan gäller alla föreningar i området.

Tänk på att inte mata fåglar eller låta något skräp bli stående på våra gårdar, då detta också drar till sig skadedjur.