Om styrelsen

Styrelse 2022-2023

Nuvarande styrelse valdes på stämman i Maj 2022 och består av totalt 7 personer varav 4 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande

  • Mette Hultgren 

Ledamöter

  • Catharina Hillerström Vagli
  • Anette Ellsäter
  • Oscar Henriques

Suppleanter

  • Sara Hultén
  • Joel Sundstedt
  • Stefan Svarrer