Om styrelsen

Styrelse 2019 - 2020

Nuvarande styrelse valdes på stämman den 23:e maj 2019 och består av totalt 7 personer varav 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande: 

 • Torbjörn Westöö

Ledamöter: 

 • Magnus Tesch, sekreterare
 • Charlie Sjömark
 • Eva-Marie Sjömark, kassör
 • Lennart Strömvall

Suppleanter: 

 • Sara Hultén
 • Niklas Pålblad

Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på nedan måndagar klockan 19:00

 • 2019-08-19
 • 2019-09-23
 • 2019-10-14
 • 2019-11-11
 • 2019-12-09
 • 2020-01-13
 • 2020-02-10
 • 2020-03-09
 • 2020-04-14
 • 2020-05-04
 • 2020-06-08

Övriga sammankomster

Utöver de ordinarie sammanträdena är även nedan tillfällen schemalagda.

 • Budget 2020                          2019-11-23
 • Infomöte inkl extra stämma    2019-11-27
 • Städdag                                   Inställd
 • Årsstämma                               2020-08-26