Om styrelsen

Styrelse 2021-2022

Nuvarande styrelse valdes på stämman den 27:e Maj 2021 och består av totalt 8 personer varav 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Ordförande

 • Mette Hultgren 

Ledamöter

 • Joel Sundstedt - sekreterare
 • Eva-Marie Sjömark - kassör
 • Catharina Hillerström Vagli
 • Tommy Törnqvist

Suppleanter: 

 • Sara Hultén
 • Lennart Strömvall
 • Oscar Henriques

Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på nedan måndagar klockan 19:00

 • 2021-08-16
 • 2021-09-13
 • 2021-10-11

Fler datum kommer att läggas till under hösten.

Övriga sammankomster

Utöver de ordinarie sammanträdena är även nedan tillfällen schemalagda.

 • Budgetmöte 2021                   2020-11-21
 • Infomöte medlemmar             2020-11-26
 • Städdag                                   2021-05-08
 • Årsstämma                              2021-05-19