Om styrelsen

Styrelse 2020-2021

Nuvarande styrelse valdes på stämman den 26:e augusti 2020 och består av totalt 9 personer varav 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter.

Ordförande

 • Niklas Pålblad - lokalhyresgäster, avtal

Ledamöter

 • Mette Hultgren - sekreterare, försäkringar, nyhetsbrev
 • Eva-Marie Sjömark - kassör, överlåtelser, andrahandsuthyrningar
 • Lennart Strömvall -fastighetsdrift, hissar, underhållsplan
 • Tommy Törnqvist - fastighetsdrift, underhållsplan

Suppleanter: 

 • Sara Hultén - ombyggnader, trädgård, yttre underhåll, miljöcertifiering
 • Charlie Sjömark - fastighetsdrift, underhållsplan, projektsamordnare, garage
 • Joel Sundstedt - lokalvård, återvinning, sophantering
 • Oscar Henriques - hemsida, IT

Ordinarie styrelsemöten 

Styrelsen sammanträder på nedan måndagar klockan 19:00

 • 2020-09-21
 • 2020-10-19
 • 2020-11-16
 • 2020-12-14
 • 2021-01-18
 • 2021-02-15
 • 2021-03-15
 • 2021-04-12
 • 2021-05-10
 • 2021-06-07

Övriga sammankomster

Utöver de ordinarie sammanträdena är även nedan tillfällen schemalagda.

 • Budgetmöte 2021                   2020-11-21
 • Infomöte medlemmar             2020-11-26
 • Städdag                                   2021-05-08
 • Årsstämma                              2021-05-19