Föreningen

Allmän information om föreningen

Föreningen har ett starkt miljöfokus och har under de senaste åren gjort en rad investeringar för att minska energiförbrukningen och belastningen på miljön. Exempel på detta är värmeväxlare, laddstolpar för elbilar samt solceller på taket för egen produktion av el. 

Vi äger och förvaltar två byggnader och ett gårdshus samt den vackra innergården. Samtliga av föreningens 167 lägenheter upplåts med bostadsrätt. Inom fastigheten finns sex lokaler som upplåts med hyresrätt.

Fastigheten har följande bostadsadresser: 

Hammarby allé 165, Lugnets allé 23, 27, 31, 35 och Styrbordsgatan 4, 8, 14, 16, 18