Oförändrad avgift

Styrelsen fattade vid mötet i december beslut om budgeten för 2023. Med stigande räntor, el-priser och därtill hög inflation är det svårt att göra en exakt budget och ekonomisk prognos för föreningen eftersom alla tre posterna förändras löpande. Den största utgiften föreningen har är räntor på föreningens lån. Skillnaden mellan de senaste årens extremt låga räntor jämfört med nuvarande gör att utgifterna kan öka med drygt 4 miljoner kronor under 2023 jämfört med 2022. Trots detta ser vi inte att vi behöver höja månadsavgiften just nu. Men vi kan inte heller utlova att avgifterna kommer vara oförändrade framöver. Vi i styrelsen följer såklart noggrant den ekonomiska utvecklingen och gör löpande nya utvärderingar av situationen.