Objudna gäster i miljörummet

Vi har ett flertal gånger på sista tiden haft obehöriga inne i miljörummet som stökar och skräpar ned. Släpp inte in obehöriga!

Är det någon som inte hör hemma där, hjälp varandra att se till att personen avlägsnar sig.