Nyckelinkast på Lugnets Allé 23

På Lugnets Allé 23 plan 3 vid dörren mot innergård finns numera ett nyckelinkast. Detta används vid till exempel återlämnande av garagefjärrkontroll, eller nycklar när entreprenörer behöver tillträde till din lägenhet om du inte kan vara hemma.