Ny styrelse på plats

Årets stämma klarades av med hjälp av en extern mötesordförande, och avlöpte utan några större problem. Den nya styrelsen börjar genast hugga in i arbetet och består av följande personer.

Övre raden: Mette Hultgren (ordförande), Joel Sundstedt (suppleant), Anette Ellsäter (ledamot), Stefan Svarrer (suppleant)

Nedre raden: Catharina Hillerström Vagli (ledamot), Sara Hultén (suppleant), Oscar Henriques (ledamot).