Miljörummet

Föreningen har på senare tid fått extrakostnader på grund av främst felsortering men även överfulla kärl med osorterat avfall. Är du osäker på hur något ska sorteras, läs på skyltarna. Är du fortfarande osäker, lägg i det i något av de tre kärlen för osorterat avfall.

Kastruller, sprayflaskor och klädhängare etc. ska inte läggas i kärlet för metallförpackningar. Kastruller ska läggas i blandavfall. Tryckbehållare, sprayflaskor och farligt avfall ska till miljöåtervinningen vid Circle K. Möbler och lastpallar etc. ska köras till återvinningscentralen i Östberga.

Vårt miljörum är inte tänkt för lägenhets-/förrådsrensning i samband med flytt, även i det fallet gäller Östberga återvinningscentral.

Allt skräp som inte får plats, felsorteras eller inte hör hemma i vår sortering i miljörummet kostar extra. Dvs. alla dina grannar måste vara med och betala extra om du ställer dit något som inte hämtas av ordinarie hämtningar eller felsorterar.