Om styrelsen

Medlemmar i styrelsen


Protokoll från möten


Datum för sammanträden


Styrelse 2019 - 2020

Nuvarande styrelse valdes på stämman den 23:e maj och består av totalt 7 personer varav 5 ordinarie och 2 suppleanter.


Ordförande:

 • Torbjörn Westöö

Ledamöter:

 • Magnus Tesch, sekreterare
 • Charlie Sjömark
 • Eva-Marie Sjömark, kassör
 • Lennart Strömvall

Suppleanter:

 • Sara Hultén
 • Niklas Pålblad

Ordinarie styrelsemöten

Styrelsen sammanträder på nedan måndagar klockan 19:00

 • 8/19/2019
 • 9/16/2019
 • 10/14/2019
 • 11/11/2019
 • 12/9/2019
 • 1/13/2020
 • 2/10/2020
 • 3/9/2020
 • 4/6/2020
 • 5/4/2020
 • 6/8/2020

Övriga sammankomster

Utöver de ordinarie sammanträdena är även nedan tillfällen schemalagda.

 • Budget 2020 - 11/23/2019
 • Infomöte inkl extra stämma -  11/28/2019
 • Städdag - 5/9/2020
 • Årsstämma -  5/19/2020