Klotterskydd och klottersanering

Under våren kommer våra fasader längs med Lugnets Allé, Hammarby Allé och parterren samt i gången in från Styrbordsgatan förses med klotterskydd från marknivå upp till några meters höjd. Detta för att klotter inte ska fästa på fasaden lika bra. I samband med detta kommer även det klottret som finns på fasaden att saneras.