Julgranar på gårdarna

Julgranar är snart på plats på gårdarna. Med tanke på energipriser och eventuell energibrist har styrelsen gjort ett noga övervägande, men kommit fram till att den energisnåla ledbelysning som sätts upp i träden tillför mer än vad det kostar.