Injustering av radiatorer

Injustering av radiatorer i fastigheten kommer att påbörjas den 25 april. Firman som sköter detta behöver då tillträde till alla lägenheter. Avisering om när tillträde i just din lägenhet behövs kommer i närtid.