Garageplatser

Då vi har ett begränsat antal platser med laddbox i garaget, och då fler och fler el-bilar tillkommer, kommer vi vara i tvungna att stuva om i garaget och flytta fossilbilar från laddplatser och vice versa.

Vi önskar att alla är behjälpliga med byte av plats när behov uppkommer.