Garageplatser

För att kunna optimera och effektivisera våra garageplatser, kommer föreningens fastighetsförvaltare under vintern att kontakta alla er som har en garageplats. Målet är att våra nyare laddplatser i första hand skall ges till rena elbilar, den litet äldre modellen skall ges till elhybrider och de garageplatser som i dag saknar laddare skall i första hand ges till fossila fordon.

På det här sättet hoppas vi kunna möta efterfrågan och effektivisera vårt kösystem.

Vi ber alla med garageplatser att hjälpa till för att få till stånd en så smidig omplacering som möjligt.