Från och med 1 december 2022 måste du själv teckna bostadsrättstillägg till din hemförsäkring!

För att föreningen överhuvud taget ska kunna få in anbud från fler försäkringsbolag på fastighetsförsäkringen, så har vi varit tvungna att ta beslut om att alla boende måste teckna bostadsrättstillägget själva.

Fler påminnelser om detta kommer under året.