Frågor & svar
Här har vi samlat de vanligaste frågorna som inkommer från föreningens medlemmar

Hur beställer jag fler nycklar?
Ladda ned denna blankett. Blanketten ska fyllas i, skrivas under och lämnas i Styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4. Nycklar kan bara beställas genom styrelsen och det är Automatic Alarm på Hammarby Allé som är vår leverantör. För prisuppgifter kontakta Automatic Alarm.

Hur beställer jag passerkort och brickor?
Skicka ett mail till access-sjostaden1@westmere.se

Ange namn, adress, lägenhetsnummer och telefonnummer samt hur många brickor/kort ni vill beställa

Vart rapporterar jag ett upptäckt fel i fastigheten?

Ej akuta fel i fastigheten rapporteras under kontorstid 07.30 - 16.00 via Rubins hemsida eller telefon 08 744 26 01. Vid akuta fel utanför kontorstid 16.00 - 07.30 samt helger gäller telefon 08 25 66 62. Vid fel på hiss eller garageport: Kontakta Kone på telefon 0771 50 00 00 (dygnet runt) eller khs.konect@kone.com.

Hur betalar jag föreningens avgift med autogiro?

Ladda ned denna blankett. Blanketten ska skickas till Hem och Fastighet.


Hur blir jag tilldelad en garageplats?
För att ställa dig i kö till garageplats, skicka ett mail till styrelsen styrelsen@sjostaden1.se
Platser fördelas i turordning och endast en plats per hushåll. MC-plats kostar 300 kr/mån, bilplats utan el 1 200 kr/mån, bilplats med laddstolpe 1 450 kr/mån.

Var återlämnar jag fjärrkontrollen till garaget när jag flyttar?
I styrelsens brevlåda på Styrbordsgatan 4.

Vad har föreningens ekonomiska förvaltare för kontaktuppgifter?
Hem och Fastighet nås på mail medlem@hemochfastighet.se eller telefon
08 429 80 02 mellan 09.30 - 11.30

Är lägenhetsnumret en del av adressen?
Nej, enligt lag har Lantmäteriet upprättat ett lägenhetsregister över alla Sveriges bostäder. Lägenheterna numreras på ett enhetligt sätt = gatuadress + lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret är unika inom Brf Sjöstaden 1.

Vad gäller angående den vattenburna handdukstorken i badrummet? 
På grund av den stora risken för legionellabakterier får vattenburen handdukstork ej återmonteras vid renovering, (SäkerVatten 2016:1, kap 4) utan ska ersättas med elansluten. När handdukstorken tas bort får rören ej proppas utan ska byglas och injusterings/trimventil monteras på loopen. Exempelvis kan en TA trimventil användas. Flödet ska sedan justeras så att det inte blir "kortslutet" mot varmvattencirkulationen vilket medför att alldeles för mycket vatten passerar där.

Fullt flöde orsakar att övriga handdukstorkar på samma stam inte får den cirkulation som de ska. Var noga med er att aktuell entreprenör är fullt införstådd med detta då felaktigheter här kan leda till att bakterier sprids i hela vårt vattensystem.