Föreningsstämma 12/5

Förra månadens nyhetsbrev blev fel datum för föreningsstämman kommunicerad, det är den 12 maj som gäller och inget annat. Mer information om tid och hur stämman kommer att hållas kommer i samband med kallelse till stämman.

Vi vill samtidigt påminna om att skicka in motioner till styrelsen på adress styrelsen@sjostaden1.se senast den 31 mars för att styrelsen i god tid ska ha möjlighet att behandla inkomna motioner.