Föremål i trapphusen

Placera inte föremål i våra trapphus, det är förbjudet av brand- och utrymningsskäl genom myndighetskrav.

Föremål placerande i trapphusen kommer att avlägsnas av vår fastighetsskötare. Föremålen kan därefter återfås inom skälig tid genom att man kontaktar fastighetsskötaren.