Förbud att förvara saker i trapphusen

Vi vill återigen påminna om att av brand- och utrymningsskäl får inga objekt och brännbart material placeras i trapphus och källargångar enligt gällande regelverk.

Föremål placerande i trapphusen kommer lappas av vår fastighetsskötare, och därefter avlägsnas om de ej flyttas.

Föremålen sparas i 6 månader om känd ägare (annars 3 månader) innan de slängs, och kan återfås under denna period genom att man kontaktar fastighetsskötaren direkt. Återlämning sker kostnadsfritt under ordinarie rondering, övrig tid debiteras faktisk kostnad för fastighetsskötaren.