El & vatten 

I lägenheten finns en elcentral med automatsäkringar och tre jordfelsbrytare: en för kyl, en för frys och en för övriga elinstallationer. 

Föreningen upphandlar el gemensamt för alla lägenheter och just nu ingår elen i månadshyran.